Actieonderzoek: Begeleidingsprotocol

Actieonderzoek voor ontwikkeling van mens en organisatie
actieonderzoek%20voor%20ontwikkeling%20van%20mens%20en%20organisatie004004.jpg actieonderzoek%20voor%20ontwikkeling%20van%20mens%20en%20organisatie004003.jpg actieonderzoek%20voor%20ontwikkeling%20van%20mens%20en%20organisatie004002.jpg
 

Begeleidingsprotocol voor Actieonderzoek

 

Wat is het?

Een begeleidingsprotocol is een document waarin de begeleider en onderzoeker(s) hun wederzijdse verwachtingen vastleggen ten aanzien van het uit te voeren onderzoek en de interactie binnen de begeleidingssetting. Hiermee worden vanaf het begin de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden besproken en geëxpliciteerd.

 

Waar komt het vandaan?

Het protocol, zoals hier gepresenteerd, is ontwikkeld in de begeleidingspraktijk van de auteur. Het is gebaseerd op het idee van een begeleidingsprotocol, zoals dat door Heinze Oost (2004) is voorgesteld. Daarnaast is uit onderzoek van de auteur naar voren gekomen dat een dergelijk begeleidingsprotocol een waardevol instrument is in de begeleiding van actieonderzoek (Cornelissen, 2006).

 

Hoe werkt het?

Het begeleidingsprotocol (zie volgende pagina) wordt in de eerste bijeenkomst kort doorgesproken, zodat de bedoeling ervan voor iedereen helder is. Vervolgens vullen de begeleider en onderzoeker(s) onafhankelijk van elkaar hun verwachtingen in ten aanzien van het onderzoek, de begeleiding en de bijeenkomsten. Ieder probeert zo open en concreet mogelijk zijn verwachtingen op te schrijven. Vervolgens kan de begeleider de ingevulde protocollen naast elkaar leggen en de overeenkomsten en verschillen bepalen. In de volgende bijeenkomst worden vooral deze verschillen gebruikt als discussiepunten. In deze discussie is het van groot belang dat iedereen een gelijkwaardige stem heeft. Zowel de begeleider als de onderzoeker(s) zullen zich dus luisterend en open moeten opstellen ten aanzien van elkaars verwachtingen. Vanuit begrip voor elkaars standpunt komen zij vervolgens tot een gezamenlijke overeenkomst waar iedereen zich in kan vinden. Wanneer gedurende het begeleidingsproces blijkt dat bepaalde afspraken niet goed werken, kan het protocol met wederzijdse goedkeuring worden aangepast.

 

Wanneer te gebruiken?

In situaties waarin een begeleider één of meer actieonderzoekers gaat begeleiden.

 

Opbrengst

Geen onverwachte verrassingen met betrekking tot verwachtingen van elkaar en dus ook minder frustraties.

Vergroting van het eigenaarschap en de betrokkenheid van de onderzoeker.

Vergroting van een veilige sfeer waarin wederzijds respect en vertrouwen centraal staan.

De begeleiding kan beter aansluiten bij de individuele behoeften van de onderzoeker (maatwerk).

 

Tip

Neem ruim de tijd om de standpunten toe te lichten en elkaar te begrijpen. Sta als begeleider echt open voor de suggesties en inbreng van de onderzoekers. Zij hebben niet slechts inspraak, maar het protocol komt tot stand in een gelijkwaardige samenspraak.

Vraag gedurende het begeleidingsproces of iedereen zich nog steeds kan vinden in de afspraken.

 

Begeleidingsprotocol

(Cornelissen, 2007)

 

In dit document worden de gezamenlijke verwachtingen van de onderzoeker(s) en de begeleider vastgelegd. De verwachtingen kunnen altijd met wederzijdse goedkeuringworden aangepast.

 

1. Onze verwachting van het onderzoek

 

- Wat willen we bereiken met het onderzoek?

 

 

 

 

 

- Hoe gaan we aan de slag met het onderzoek? (methode, uitvoering)

 

 

 

 

 

2. Onze verwachting van de interactie in de begeleidingssetting

 

- Hoe zien we de rol van de begeleider?

 

 

 

 

 

- Welke verantwoordelijkheden heeft de begeleider?

 

 

 

 

 

- Hoe zien we de rol van de onderzoekers?

 

 

 

 

 

- Welke verantwoordelijkheden hebben de onderzoekers?

 

 

 

 

 

- Hoe willen we dat de bijeenkomsten verlopen? (sfeer, communicatie)

 

 

 

 

 

Uit: ‘Laat vernieuwing groeien! Actieonderzoek voor ontwikkeling van mens en organisatie’, 79-80

actieonderzoek%20voor%20ontwikkeling%20van%20mens%20en%20organisatie009002.jpg
Download Begeleidingsprotocol
Bestel hier het boek inclusief dvd over Actieonderzoek
Inhoudsopgave
Actieonderzoek: 
• Wat is het?
• Hoe werkt het?
• Waar komt het vandaan?
• Begeleidingsprotocol